Algemene voorwaarden

Werkzaamheden die door de opdrachtgever voor en/of na aanvang van de montage uitgevoerd dienen te worden:
Geoffreerde prijzen zijn incl. montage. Excl. BTW.
Het uitzetten van terreingrenzen, hoek- en eindpunten, de juiste richting en hoogte van de te plaatsen afrastering en de plaats van eventuele poorten in de hekwerklijn, d.m.v. piketten;
of hiervoor bij aanvang van montage aanwezig te zijn.
Het inlichten over de aanwezigheid van leidingen en kabels d.m.v. piketten op juiste ligplaats te plaatsen, of hiervoor bij aanvang van montage aanwezig te zijn.
Graag verzoeken wij u om relevante tekeningen over de ligging van kabels en/of leidingen binnen handbereik te hebben.
KLIC-melding indien nodig: (0800-0080).
Voorts vrijwaart u ons in dat geval voor aanspraken van derden ter zake van schade aan aanwezige leidingen en/of kabels.
Het openbreken en herstellen van asfalt- en/of klinkerbestrating in de lijn van de afrastering en/of poort(en);
Het opruimen en afvoeren van overtollig zand wat overblijft na het maken van gaten ten behoeve van de fundering, inclusief de sloop- en snoeimaterialen;
U bent verplicht ons in te lichten over de aanwezigheid van obstakels.
Indien obstakels aanwezig blijken te zijn waarover u ons niet hebt ingelicht, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Indien er vertraging in de montage door obstakels in of boven de grond plaatsvindt zullen de hieruit voortkomende meerwerkzaamheden  met u worden verrekend op basis van
nacalculatie tegen een manuurtarief van € 44,50. Als uitgangspunt wordt een vrij toegankelijke werkbreedte van minimaal 100 cm. geadviseerd.
Meer- en minderwerk blijven gedurende het gehele project verrekenbaar. De in deze offerte genoemde maten zijn op basis van een eerste meting.
Eventuele afwijkingen worden nagecalculeerd op basis van bovengenoemde  meter- en/of  stuksprijzen
Betalingstermijn binnen 30 dagen na factuur datum.